Booking

In accordance with the provisions of the Organic Law 15/1999, we inform you that the data obtained from this form will be incorporated into an automated file under the responsibility of Dinedas SL in order to answer your questions and send you related information that may be of your interest. 

You can exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition by writing to our address C / Balmes, 16 08007 Barcelona. Until you tell us otherwise, we understand that your data has not been modified, that you agree to notify us of any variation and that we have your consent to use them for the purposes mentioned.
The sending of this data implies the acceptance of this clause.

*Si no veu la data i hora, és possible que necessiti un versió més actualitzada de navegador.
Anoti el dia i hora al camp observacions.
Comensals

PAX total (ocupant taula)  
Esdeveniments
Edat d'aniversari:
A omplir només per comercials
CAPTCHA Image      
[ Nova imatge ]
Està segur de validar aquesta reserva?
   

D'acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, l'informem que les dades obtingudes d'aquest formulari seran incorporades a una fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Bessons SL amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancela·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça C / Rambla, 194 08201 Sabadell. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostਠes compromet a notificar-nos qualsevol vacances i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades. L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula.